Hướng dẫn mua hàng

CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

1. Nguyên tắc

Áp dụng cho các khách hàng đăng ký mua hàng, tham gia các chương trình khuyến mãi được tổ chức thực hiện trên AVC Nuts.

Khách hàng tham gia đăng ký mua hàng trực tuyến trên AVC Nuts là các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Tất cả các nội dung trong Cơ chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong của AVC Nuts.

2. Quy trình giao dịch

    Thanh toán (khách hàng nhận hàng tại nơi khách hàng yêu cầu trong phạm vi AVC Nuts quy định:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
  • Bước 2: Khách hàng và AVC NUTS xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
  • Bước 3: Ban quản lý xác nhận thông tin khách hàng;
  • Bước 4: Ban quản lý Website giao hàng;
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;
02723 525 603 Get in Touch

Our Delicious Nuts
at Your Doorstep!

Thiết kế web bởi 123Website.